Wat is G1000?

In tijden van grote internationale en nationale onrust staan mensen soms afwachtend en wantrouwend tegenover elkaar. Constructieve dialoog ontbreekt. Het gevolg hiervan is dat het gesprek voornamelijk binnen de ‘eigen groep’ plaatsvindt, waarbij slechts de al bestaande ideeën over thema’s en groepen versterkt worden.

Daarom organiseerde LOKAAL op zaterdag 1 juli 2017 een burgertop, de G1000. Op deze dag gingen 1000 Rotterdammers met elkaar het gesprek aan en dachten gezamenlijk na over hoe de vrede in de stad te bewaren. Op woensdag 11 oktober 2017 worden de resultaten van de G1000 Rotterdam gepresenteerd.  

Voortraject

In aanloop naar de G1000 organiseerde LOKAAL verschillende bijeenkomsten, bedoeld om input te leveren voor de vragen die tijdens de G1000 centraal stonden en om de grootstedelijke dialoog op gang te brengen.

Dit deed LOKAAL op verschillende manieren. Niet alleen door het leiden van socratische gesprekken in schoolklassen. Maar ook bijvoorbeeld door het organiseren van de reeks Preken voor andermans Parochie, de serie ‘Op weg naar G1000’: vier bijzondere bijeenkomsten die zijn bedoeld om input te leveren voor de vragen die tijdens de G1000 centraal zullen staan en de WIJ(k)gesprekken in de verschillende gebieden in Rotterdam.