Terug naar overzicht

Een socratisch gesprek is net yoga.

Abdellah Dami, moderator socratische gesprekken

De afgelopen maanden organiseerde LOKAAL verschillende socratische gesprekken met leerlingen van het Albeda College. Waar let gespreksleider Abdellah Dami op tijdens het voorzitten van een socratisch gesprek?

"Het is en blijft spannend en bijzonder om een socratisch gesprek met leerlingen te voeren omdat vooraf nooit duidelijk is wat er concreet besproken gaat worden. De verhalen en vragen van de leerlingen bepalen het verloop van het gesprek. Vooraf herinner ik de leerlingen aan de basiselementen: niet oordelen, samenvatten en doorvragen. Deze competenties stimuleren bij de leerlingen het vermogen om kritisch na te denken en zelfreflectie toe te passen. Kortom, het vermogen om weerbaar te zijn. Zeker in het geval van extreme invloeden van buitenaf."

"Wanneer ik met een groep leerlingen in gesprek ga, stel ik mijzelf de eerste sessie altijd even voor. Dan mogen de leerlingen mij werkelijk alles vragen. En dat gebeurt ook. Over mijn relaties, sport en hoe ik zelf nadenk over thema’s die in het nieuws spelen. Daarmee wordt duidelijk dat ik oprecht een veilige setting voor de groep probeer te creëren waardoor men zich kwetsbaar op kan stellen. Dat doe ik dan immers zelf ook. Waar nodig corrigeer ik (als het socratische element onder druk staat), maar mijn rol wordt het beste vervuld wanneer ik onzichtbaar ben. Een soort hoeder van de veilige setting waarbinnen het gesprek plaatsvindt."

"Een leerlinge kwam na een groepsgesprek naar haar docente en zei: ‘Het is net yoga.’ En dat is het ook. Als de maskers afvallen, de tranen (soms) vloeien en het brein kraakt omdat het gedwongen wordt na te denken, is dat gymnastiek voor de hersenen. Ik ben dankbaar om door middel van deze gesprekken een bijdrage te mogen leveren aan een weerbare Rotterdamse jeugd."