Terug naar overzicht

Burgertop G1500 vraagt om een herhaling

02-07-2017 | Bron: AD Rotterdams Dagblad, Yvonne Keunen

De eerste burgertop van Rotterdam, gisteren in de Doelen, is bevallen. Vijftienhonderd stadsbewoners bespraken prangende vragen op het gebied van onder meer onderwijs, opvoeding, samenleven in de wijk en radicalisering. ,,Dit zouden we ieder jaar moeten doen.''

Hoe bewaren we de vrede in de stad? Een brede vraag waarop geen eenduidig antwoord mogelijk is. De G1500, een initiatief naar Belgisch voorbeeld, was dan ook vooral een dag van reflectie. Al werden ook oplossingen bedacht, maar die zijn zo divers, dat de TU Delft ze eerst gaat inventariseren. De resultaten worden in oktober gepresenteerd.

In het slotdebat van de G1500 kon niettemin wel worden geproefd waar het heen gaat met de bevindingen. De oplossingen voor vreedzaam samenleven worden in veel gevallen gezocht in het onderwijs.

Verdraagzaam

Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat leerlingen verdraagzaam zijn? Door op alle scholen standaard aandacht te besteden aan alle bestaande religies, opperden de deelnemers van een van de 150 gesprekstafels. Kennis van elkaars achtergrond neemt immers de angst voor het onbekende weg. Al werden daar vanuit de zaal ook kanttekeningen bij gezet: ,,Leraren hebben het al druk genoeg. Van hen kun je niet verwachten dat ze zich ook nog eens in alle etniciteiten gaan verdiepen.''

Ander concreet voorbeeld dat werd geopperd is de Rotterdamdag, een stadsbreed evenement waarop trotse Rotterdammers kunnen laten zien wat hen verbindt. ,,Over de invulling hebben we nog niet nagedacht, maar wel over een datum: 7 juni, de dag dat Rotterdam in 1340 stadsrechten kreeg'', zegt Christaan Krouwel, een van de bedenkers. ,,Een waanzinnig idee'', oordeelde burgemeester Ahmed Aboutaleb. ,,Pak dat vooral op.''

Lees hier het volledige artikel.