Terug naar overzicht

Terugkombijeenkomst tafelvoorzitters G1000

01-02-2018 | De Nieuwe Poort (Weena 711) | 17:00

De G1000 Rotterdam was een enorm succes en dat was zeker niet in de laatste plaats te danken aan de betrokkenheid en inzet van de tafelvoorzitters.

Daarbij gaf ruim 80% van de tafelvoorzitters aan behoefte te hebben aan meer training en oefening op het gebied van de Socratische gespreksmethodiek. Aan die behoefte komt LOKAAL tegemoet met deze zgn. ‘terugkombijeenkomst’ én biedt LOKAAL een meerdaagse verdiepingscursus Socratische dialoog aan.

Datum: Donderdag 1 óf donderdag 8 februari 2018
Tijd: 17.00 – 21.30 uur (Inclusief diner)
Locatie: De NIeuwe Poort (Weena 711)
Kosten terugkombijeenkomst: Gratis

Opzet van de terugkombijeenkomst:

  • Elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen;
  • Een keuzemenu met drie soorten oefeningen:
    • Oefeningen gericht op de stapsgewijze methodiek (het hele proces van het zandlopermodel)
    • Oefeningen gericht op de specifieke bouwstenen (onderdelen van het zandlopermodel)
    • Oefenen met de ‘Socratische houding’ die je helpt om te gaan met de diversiteit van de groep en ‘lastige momenten’ tijdens de gesprekken. Onderscheiden van zaak-, meta- en strategiegesprek.
  • Verder vormgeven van de socratische beweging.

Let op: De terugkombijeenkomst sluit aan op de ervaringen opgedaan door de tafelvoorzitters tijdens de G1000 Rotterdam en is dus speciaal voor deze tafelvoorzitters bedoeld. Het ‘keuzemenu’ wordt samengesteld op basis van de antwoorden op de gehouden enquête onder tafelvoorzitters. Zijn er zaken die je terug zou willen zien tijdens deze terugkomdag? Op welke onderdelen zou je het meest behoefte hebben aan oefenen? Geef dit aan bij je aanmelding. 

Aanmelden kan via de website van LOKAAL.