Ik doe mee!

Op zaterdag 1 juli 2017 organiseert LOKAAL van 10.00 tot 15.30 uur in de Doelen een grote burgertop, de G1000 Rotterdam. Op deze dag krijgen 1000 Rotterdammers de unieke kans om met elkaar het gesprek aan te gaan en gezamenlijk na te denken over hoe de vrede in de stad te bewaren.

Reservelijst

Vanwege overweldigende belangstelling is het niet meer mogelijk om u in te schrijven voor de G1000 Rotterdam. Ook is aanmelden voor de reservelijst niet meer mogelijk. Mensen die op de reservelijst staan, krijgen in de week van 5 juni te horen of zij alsnog zijn ingeloot voor de G1000.

Bijdragen op een andere manier
Er zijn ontzettend veel verschillende manieren waarop u uw steentje kunt bijdragen aan G1000 Rotterdam. 

Dit kan natuurlijk door een activiteit bij te wonen, bijvoorbeeld een Preek of een stadsdialoog. Kijk in de agenda om te zien welke activiteiten er op stapel staan. 

Volg een Masterclass De-escalatie in de klas

Deze Masterclass is speciaal bedoeld voor docenten. Tijdens deze Masterclass wordt docenten de handvatten geboden om zelf een Socratisch gesprekken met hun schoolklas te voeren. Onderstaande video geeft een indruk van wat er precies gebeurt tijdens een Socratisch gesprek in de klas. 

Afhankelijk van de samenstelling en behoeften van de groep waarmee het socratische gesprek wordt gevoerd, kunnen verschillende onderwerpen aan de orde komen. De onderwerpen liggen niet van te voren vast maar worden tijdens het gesprek bepaald door de groep zelf. U kunt hierbij denken aan: pesten op school, de invloed van sociale media op (angst-)gevoelens, de komst van vluchtelingen, et cetera.

Heeft u interesse in het volgen van een Masterclass De-escalatie in de klas? Neemt u dan contact met ons op. 

Doe mee met Preken voor andermans Parochie

Onder de naam ‘Preken voor andermans Parochie’ organiseert LOKAAL interreligieuze ontmoetingen, waarbij voorgangers in elkaars parochie spreken om de interreligieuze dialoog op gang te brengen.

De titel van het project verwijst met een knipoog naar een oude Nederlandse zegswijze ‘preken voor eigen parochie’. Iemand die preekt voor eigen parochie richt zich alleen tot gelijkgestemde zielen, maar in ‘Preken voor andermans Parochie’ staat juist de ontmoeting met de ander centraal.

In 2016 vonden reeds verschillende Preken plaats, waaronder die van imam Azzedine Karrat (Essalammoskee) die te gast was in de Laurenskerk en die van voorganger Jaap Wiersma (Pinkstergemeente Kom en Zie) die te gast was in de Hoflaankerk. 

Wilt u met uw gebedshuis meedoen aan Preken voor andermans Parochie? Dat kan! Meldt u zich dan aan. Deelname aan Preken voor andermans Parochie is volledig kosteloos.


Aanmelden via de site